Acute Opname

Acute Opname Afdeling

De Acute Opname Afdeling (AOA) is een afdeling waarbij patiënten opgenomen worden via de Spoedeisende Hulp of doorverwezen worden vanuit een poli. Hier verblijven patienten maximaal 72 uur. Indien blijkt dat de patiënt langer in het ziekenhuis moet verblijven, wordt de patiënt overgeplaatst naar de verpleegafdeling van het opgenomen specialisme.

Ons team bestaat uit een afdelingshoofd, unitleidster, secretaresses , (specialistische) verpleegkundigen, leerling verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en afdelingsassistenten.

Artsenvisite

Als afdeling streven we er dagelijks na dat alle artsen voor 11uur visite hebben gelopen. Het kan voorkomen dat dit niet lukt door bepaalde omstandigheden en dat de visite later zal plaatsvinden.
Het MUMC is een opleidingsziekenhuis. Hierdoor zijn er op de afdeling Co-assitenten (opleiding tot basisarts) en Arts-assistent (basisarts in opleiding tot specialist). Arts-assistenten zijn bevoegde artsen die nauw samenwerken met de specialist.

Medicatie

Indien patiënten medicatie gebruiken, dan zou het fijn zijn als deze worden meegenomen. Op deze manier kunnen wij direct de goede medicijnen geven indien nodig.

Familiegesprek

Indien de patiënt en/of familielid een familiegesprek wenst, kan contact opgenomen worden met de secretaresse tussen 8.30u en 16.00u.

Bezoek

De bezoektijden van de AOA zijn van 11.00u tot 13.00u en van 15.45u tot 19.45u. Wij vragen om het bezoek te beperken tot maximaal twee bezoekers per patiënt. Bij meer bezoekers graag overleggen met de verpleegkundige. We respecteren daarmee de privacy van onze patiënten en vragen u hier ook rekening mee te houden. Het kan zijn dat u tijdens het bezoek verzocht word om kortdurend in de wachtkamer te wachten ivm verzorging van patiënten op de kamer.

Ontslag

We streven er naar om de ontslag datum zo spoedig mogelijk door te geven aan de patiënten en diens familie. Het streven is om het ontslag in de ochtend te laten plaatsvinden, maar gezien de aard van de AOA kunnen patiënten ook in de middag of avond met ontslag gaan.

Indien er thuiszorg nodig is dan zal de transferverpleegkundige ingeschakeld worden. Zij zal dan de benodigde zorg samen met de patiënt en diens familie bespreken.

Bij het ontslag zal de patiënt leefregels en instructies meekrijgen van de verpleegkundige. Eventuele poli afspraken, recepten en ontslagbrief worden dan meegegeven. De ontslagbrief wordt tevens ook nog elektronisch doorgestuurd naar de huisarts.

Parkeren

Om op de AOA te komen kunt u parkeren in de algemene parkeergarage (P-1) van het ziekenhuis. Het is niet de bedoeling dat gebruik word gemaakt van de parkeerplaats van de Spoedeisende Hulp / Huisartsenpost als u op bezoek komt of een patiënt komt ophalen.

Wat vindt u van deze pagina?