Dienst Geestelijke Verzorging

Team Geestelijk verzorgers

Het team van de Dienst Geestelijke Verzorging in het azM bestaat uit zes geestelijk verzorgers met verschillende achtergronden en een secretaresse. Iedere geestelijk verzorger heeft een aantal afdelingen als zijn/ haar bijzonder aandachtsgebied. Hij/ zij is het eerste aanspreekpunt voor geestelijke zorg aan patiënten en hun naasten op deze afdelingen.

Als u contact met een geestelijk verzorger wilt, kunt u (laten) bellen naar het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging, telefoon 043-387 53 38 (intern: 75338) of dit melden bij een verpleegkundige van uw afdeling. In crisissituaties is altijd een geestelijk verzorger bereikbaar – dus ook in het weekend en ‘s nachts.

aaartsenDrs. Boukje Aartsen

Mevr. Aartsen is geestelijk verzorger en heeft als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen D3, E3, F3, H3 (volwassen IC); A3 (pulmonologie); D2 (verloskunde)
Emailadres: boukje.aartsen@mumc.nl


benci bankiDrs. Bence Bánki

Dhr. Bánki is geestelijk verzorger en heeft als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen D3, E3, F3, H3 (volwassen IC); PEHU (SEH); A4 (buik en trauma); B4 (maag, darm, lever).
Emailadres: bence.banki@mumc.nl


BinnendijkDrs. Emma Binnendijk

Mevr. Binnendijk  is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen D2 (verloskunde); E2 (Neonatologie); A1 (urologie en KNO); C2 ( gynaecologie; oogheelkunde; acute opname)
Emailailadres: emma.binnendijk@mumc.nl


Esther DiederenDrs. Esther Diederen

Mevr. Diederen is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen Oncologiecentrum; Palliatief team; C5 (Neurologie)
Emailadres: esther.diederen@mumc.nl


klingDrs. Hans Kling

Dhr. Kling is geestelijk verzorger en teamhoofd van de afdeling. Zijn bijzonder aandachtsgebied zijn de verpleegafdelingen E2 (Neonatologie), A2 (short stay)
Hij richt zich onder meer op de begeleiding van kinderen die langdurig behandeld moeten worden, en hun naasten.
Emailadres: hans.kling@mumc.nl 
Publicaties van Hans Kling


savelkoulDr. Frans Savelkoul

Dhr. Savelkoul is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen B3 en D4 (cardiologie); D5 (Nefrologie / Nier- en pancreastransplantaties), Dialyse en B5 (Geriatrie). Hij richt zich onder meer op het welbevinden van geriatrische patiënten en hun naasten.
Emailadres: frans.savelkoul@mumc.nl


SoersDrs. Ria Soers

Mevr. Soers is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen B1 (Psychiatrie); C4 (Orthopedie); A5 (oncologie); B2 (kinderafdeling); PICU (kinder IC);
Mailadres: ria.soers@mumc.nl


Marianne Stocker-GerritzMevr. Marianne Stöcker

Mevr. Stöcker is de secretaresse van de Dienst Geestelijke Verzorging. Zij is te bereiken op maandag van 8.30 tot 14.00 uur, op dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Emailadres: m.stocker@mumc.nl

Wat vindt u van deze pagina?